Missie en visie

Betrokken en ondernemend
Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn.
Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Veelzijdig in het sociaal domein
Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we – met hulp van honderden vrijwilligers – aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Landelijk actief
Wij zijn actief in meer dan tien gemeenten; van Sliedrecht tot Aalsmeer en van Kaag & Braassem tot Enschede. Bij Participe werken circa 250 medewerkers en duizenden vrijwilligers.

Organisatie

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Alphen aan den Rijn, Participe Amstelland, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Holding. De twee stichtingen (Participe Holding en Participe Alphen aan den Rijn) vallen onder één bestuurder, namelijk Willem Draaisma.

  • Participe Holding beschikt over een servicebureau dat alle werkmaatschappijen ondersteunt op het gebied van P&O, financiën, facilitaire zaken, receptie, secretariaat en communicatie.
     
  • Participe Advies is een krachtenbundeling van zorg- en welzijnsorganisatie Participe en trainings- en adviesbureau CQT Zorg en Gezondheid. Participe brengt vooral de kennis van het Wmo-werkveld in, waaraan CQT zijn ervaring in de zorg op het gebied van consultancy, training en interim-management toevoegt.

 

 

Directieteam

Jan-Cees Hortensius

directeur Participe Alphen a/d Rijn a.i. en teamleider Toegang, Individuele voorzieningen en Accommodaties

Hiske Stokvis

bestuurssecretaris

Een leven zonder kleur, is een kleurloos leven

Willem Draaisma

bestuurder

Ondernemend in welzijnsland

Sjaak van der Linde

directeur Participe Delft en Participe Projecten en waarnemend bestuurder

Samen kom je verder

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling, alsook de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

mevrouw C. Aponno-Kootstra (voorzitter)

de heer A.W.J. Ros

de heer J.W.C. van Kleef

mevouw E. Epema