Nieuwkoop

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die voor een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste vriend of buur zorgen. Doorgaans kiest u niet voor zo'n langdurige zorgsituatie, maar wordt u voor een voldongen feit gesteld. Participe Mantelzorgpunt ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Nieuwkoop.

 

Spreekuur voor mantelzorgers

Het mantelzorgpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies, bijvoorbeeld over aanvullende regelingen die u kunnen ontlasten. Wij bieden u vervangende mantelzorg, waardoor u de zorg soms even met een gerust hart uit handen kunt geven. Als u wilt, brengen wij u in contact met lotgenoten, met wie u uw ervaringen kunt delen. Ook organiseren wij informatieve en gezellige bijeenkomsten, die u helpen om in balans te blijven.

Jonge mantelzorgers

Ook jongeren en kinderen kunnen mantelzorger zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap helpen met klusjes zoals het doen van het huishouden of boodschappen. Ook jongeren met hun vragen terecht bij Participe Mantelzorgpunt. Daarnaast verzorgen wij voorlichting op scholen en organiseren wij activiteiten.

Mantelzorgcafé

Participe Mantelzorgpunt Nieuwkoop houdt elke laatste dinsdag van de oneven maand een Mantelzorgcafé van 13.30 tot 15.00 uur. De locatie wisselt.
Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsmoment voor mantelzorgers, om in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Uw verhaal en beleving staan natuurlijk centraal in deze bijeenkomst. Het Mantelzorgcafé, gewoon om er even uit te zijn, te ontspannen en om elkaar even te zien midden in de drukte van alledag.
 

Spreekuur

Elke eerste maandagochtend van de maand zit de mantelzorgconsulent bij het Servicepunt in de Kaleidoscoop. U kunt bij haar terecht voor uw vragen op mantelzorggebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data en locaties

28 maart 2017 Zus en Zo in Nieuwkoop
30 mei 2017

Bakker en de Vos Nieuwkoop

Thema: ergonomische aanpassingen

 
26 juni 

Alzheimercafé 

Een mantelzorger vertelt 

26 september 2017 Tom in de buurt Nieuwkoop


Aanmelden en meer informatie
  0172-427500 mantelzorgpunt@participe.nu

Personenalarmering

Als u graag  zelfstandig wil blijven werken, dan is het een geruststellende gedachte dat er altijd hulp in de buurt is. Personenalarmering  geeft u die zekerheid.

 

 

Een druk op de knop

Met behulp van personenalarmering  legt u bij nood slechts met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook iemand van de thuiszorg. Dankzij dit alarmsysteem heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als u weinig sociale contacten heeft of afgelegen woont.

Eenvoudig

Na aanmelding installeren wij voor u het alarmsysteem. Er zijn drie mogelijkheden: dit systeem kan op uw vaste telefoon en op uw mobiele telefoon worden aangesloten.

Gps personenalarmering

Sinds kort bieden wij bovendien bieden wij de mogelijkheid van gps-localisering, waarmee uw personenalarmering in heel Europa werkt.

 

Vluchtelingenbegeleiding

Participe ondersteunt in Nieuwkoop asielzoekers die en verblijfsvergunning hebben gekregen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid.

 

 

Lokale kracht

Wij gaan uit en zetten ons in om lokale kracht te versterken en benutten: wij begeleiden met behulp van lokale netwerken. Altijd  sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Wij zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of organiseren een lokaal platform. Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

Waarom?

De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. Een vluchteling die naar Nederland komt en zich hier registreert wordt toegelaten tot de procedure en komt eerst terecht in de opvang. Dan is hij asielzoeker en gaat de procedure in voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf. Als uit de procedure blijkt dat hij  in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning (eerst voor vijf jaar) dan krijgt hij de status van vergunninghouder. Vanaf dat moment heeft hij recht op reguliere huisvesting in Nederland. Vanuit het rijk heeft iedere gemeente de taak om statushouders te huisvesten. Volgende stap is de statushouder wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplaats, procedures en gebruiken te leren.

Vrijwilliger worden?

Dagelijks begeleiden vrijwilligers statushouders. Motivatie en invulling verschillen van persoon tot persoon. De één wil andere culturen leren kennen, de ander werkervaring opdoen. De ene persoon werkt een halve dag in de week, de ander drie dagen. Ieder met een eigen reden en achtergrond dus. Ook de leeftijd varieert. Maar één ding hebben alle vrijwilligers gemeen: ze doen iets concreets voor statushouders. Wil je ook vrijwilliger worden?

Neemt u dan contact op, maak een afspraak om mogelijkheden te verkennen of loop binnen.

Meer info

U kunt telefonisch een afspraak maken (015-7600190) of door een e-mail te sturen aan vluchtelingenbegeleiding@participedelft.nu

U kunt ook langskomen op ons bezoekadres - voor het maken van een afspraak.

Spreekuur

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
buiten deze tijden op afspraak

Locatie

Gemeentehuis Nieuwkoop
Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen