Amsterdam

Taaloefenplekken

Sinds 1 januari 2016 is Participe in Amsterdam actief met het project Taaloefenplekken (TOP).

 

 

Een team van Participe - dat bestaat uit vaste krachten, ondersteund door vrijwilligers en stagiairs - begeidt taalcursisten naar een passende werkplek waarin zij hun taalvaardigheid praktiseren en werkervaring opdoen.
Deelnemers leren Nederlands, terwijl zij samen met andere Amsterdammers een taak uitvoeren en hun talenten inzetten. Er zijn bijvoorbeeld taaloefenplekken in de zorg, in het groen, in de sport en in de horeca.

Doorstromen

Het Amsterdamse team is succesvol. Tientallen deelnemers hebben dankzij deze ondersteuning een certificaat behaald en zijn doorgestroomd naar een baan.  
 


 

 

 

Zij-aan-Zij Vooruit!

Vrouwen die economisch niet zelfstandig zijn, zijn kwetsbaar. Velen van hen hebben de wens economisch zelfstandig te zijn, maar ervaren belemmeringen bij het vinden en vasthouden van werk, vanwege randvoorwaardelijke zaken.

Rolmodel en ervaringsplek

In Zij-aan-Zij Vooruit! koppelen wij deze vrouwen aan elkaar, aan rolmodellen en aan ervaringsplekken. Daaromheen richten we een verbindingsplatform in met coaching, groepsbijeenkomsten en digitale contactmogelijkheden, zodat een zelfversterkend netwerk ontstaat.
En met succes. Inmiddels zijn tientallen vrouwen verbonden en actief.