Concerncontroller

Participe zoekt per 1 mei 2019 een sociaal betrokken, verbindende concerncontroller. Samen met businesscontrollers en het directieteam til jij de planning en control naar een hoger niveau en zorg je dat het management over de benodigde sturingsinformatie beschikt. 

16 uur per week

Standplaats Alphen aan den Rijn én Amstelveen

 

Over de functie 

De concerncontroller legt verantwoording af en rapporteert aan het bestuur en adviseert de directie over strategisch en tactisch financieel beleid. Je draagt zorg voor het geven van inzicht in de resultaten en de financiële prestaties van de organisatie. Als concerncontroller heb je een onafhankelijke positie binnen de organisatie; je maakt geen deel uit van het directieteam en je hebt direct toegang tot de Raad van Toezicht. Naar de businesscontrollers heb je een functionele lijn. Als intern adviseur ben je voor alle collega’s een ‘critical friend’. Momenteel voert Participe veranderingen door in de structuur van de bedrijfsvoering, om de slagvaardigheid en efficiency te vergoten.

 • Je bent strategisch adviseur en geeft financieel inzicht aan het directieteam en aan externe partijen
 • Je voert regie over de planning- en controlcyclus
 • Je bent opdrachtgever van het project ‘Managementinformatie’ dat de benodigde sturingsinformatie oplevert waarmee Participe tijdig kan anticiperen en sturen op veranderingen
 • Je biedt inzicht in de financiële consequenties van nieuwe ontwikkelingen en anticipeert daarop door het maken van financiële- en risicoanalyses voor aanbestedingen en (nieuwe) opdrachten op het terrein van Sociaal Werk
 • Je woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, neemt deel aan vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en bent aanspreekpunt voor de accountant
 • Je bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor planning en control, treasury, audit en compliance
 • Je vertaalt externe en interne ontwikkelingen naar een strategisch financieel kader

Profiel 

 • Academisch opgeleid in de richting van bedrijfseconomie, accountancy, of controlling, bij voorkeur aangevuld met post-hbo of doctorale opleiding tot (register) controller. Je beschikt over gedegen kennis op het gebied van risk & governance
 • Ervaring in een soortgelijke functie in de publieke sector is een pré
 • Vanuit vakinhoudelijke expertise heb je meerdere malen aantoonbare succesvolle bijdragen geleverd aan organisatieveranderingsprocessen en reorganisaties
 • In staat, mede op basis van je inhoudelijke expertise, goede samenwerkingsrelaties op te bouwen met interne collega’s en externe partijen
 • Een echte verbinder, door jouw persoonlijk optreden creëer je organisatie-breed draagvlak voor een constructieve samenwerking
 • In staat om strategische en pragmatische verbindingen te leggen
 • Je weet collega’s te inspireren in het efficiënter en procesmatiger werken
 • Je beschikt over natuurlijk gezag en weet mensen mee te krijgen; daarnaast kun je beschouwend en ook praktisch zijn
 • Je bent energiek en ondernemend, denkt in kansen en bent inventief en innovatief
 • De materie is complex, het is van belang dat je daar plezier uit haalt en de vertaalslag kunt maken naar eenvoudige manieren om uit te leggen

Over ons 

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie, die sinds tien jaar een vernieuwende invulling geeft aan de inrichting van het sociaal domein. Onze circa 285 professionals, ruim 2500 vrijwilligers en tientallen stagiaires zetten zich dagelijks in 14 gemeenten in. In veel van deze gemeenten werken wij vanuit multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgen er met onze samengestelde teams voor dat buurtbewoners mee kunnen doen in de lokale samenleving. Door de kracht van buurt- en wijkbewoners te bundelen, geven we informele zorg en ondersteuning een belangrijke plek naast professionele inzet. Zo dragen wij bij aan een stevige sociale basis als fundament voor sterke en sociale wijken.  Onze medewerkers kenmerken zich door hun ondernemende en proactieve houding richting bewoners én opdrachtgevers. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Zo maken wij meedoen mogelijk.

De Participe Groep bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Alphen aan den Rijn, Participe Amstelland, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Advies BV, en het Servicebureau waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. 

Aanbod 

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor 1 jaar voor 16 uur per week. Na dit jaar wordt bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische situatie het dienstverband voortgezet
 • De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform binnen de sector en gebaseerd op de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 12 (minimaal € 3.450 en maximaal € 5.441 bruto bij een voltijddienstverband)
 • De standplaats is Alphen aan den Rijn of Amstelveen
   

Solliciteren 

 • Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Jeff Zegers, Concerncontroller a.i., tel 0172-427530 e-mail j.zegers@participe.nu, of via onze bestuurder Willem Draaisma, tel 020 - 5430433 / 06 – 23665908, e-mail w.draaisma@participe.nu
 • Een sollicitatiebrief met bijbehorend cv vóór 1 april a.s. sturen aan Participe, werving@participe.nu o.v.v. 2019009.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De eerste ronde gesprekken zijn voorlopig gepland op woensdag 10 april.
 • Meer informatie over onze organisatie staat op www.participe.nu
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.