Maatschappelijk werker en ouderenadviseur

Participe Amstelland zoekt vanaf 1 september 2019

Maatschappelijk werker voor 36 uur per week en

Ouderenadviseur voor 30 uur per week

 

Wij zoeken:

Wij zoeken een collega die naast de taken als maatschappelijk werker en ouderenadviseur zich bezig houdt met het ontwikkelen van innovatieve projecten of activiteiten voor kwetsbare doelgroepen en hierin wijk en vraaggericht werkt.

Bij maatschappelijk werk zoeken wij iemand die ervaren is in het geven van groepstrainingen op het gebied van assertiviteit, omgaan met geld en omgaan met somberheidsklachten, en bereid is tot het ook regelmatig draaien van deze groepen in de avonduren.

Binnen ouderenadvies gaat het vooral om adviseren en zo nodig bemiddelen naar de door ouderen gewenste voorzieningen. Belangrijke uitgangspunten bij de ondersteuning zijn de eigen mogelijkheden, het zo lang mogelijk behouden van de regie en het versterken van het netwerk van de oudere. Het bijhouden van rapportage en registratie is noodzakelijk, evenals een goede relatie met de verschillende samenwerkingspartners.

Een generalist die thuis is in out-reachende hulpverlening, netwerk – en oplossingsgericht werkt en systemisch kan denken. Een collega die eveneens in staat is mee te denken over het organisatiebeleid en de vertaling weet te maken naar het uitvoerende werk en het veranderende maatschappelijke veld. 

De kandidaten:

  • Zijn flexibel qua werkplek en beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag vrijdag;

  • Zijn stressbestendig en goed in staat om de eigen grenzen te bewaken;

  • Inspireren, zijn creatief en spreken inwoners en hun omgeving aan op hun talenten en mogelijkheden;

  • Kunnen zich goed profileren en presenteren;

  • Zijn HBO-maatschappelijk werk en dienstverlening/Sociaal werk geschoold en hebben de bijbehorende beroepsregistratie of zijn bereid zich te registreren;

  • Pré: is bekendheid met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).

  • Pré: kennis van registratie systeem Regas

 

Participe Amstelland staat voor een vernieuwende aanpak in het sociaal domein. De visie is dat iedereen kan bijdragen aan de samenleving. Participe Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Participe Amstelland werkt samen met vele organisaties en partners in de wijk.

Wij bieden:

  • Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk voor de functie Maatschappelijk Werker 1, schaal 8.

  • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie

Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 05/08/19 via werving@participe.nu ovv vacaturenummer 2019028

Bij de gesprekken zijn ouderenadviseur, maatschappelijk werker en regiomanager aanwezig.