Veens

Samenwerkingpartners

Veens is een samenwerkingsnetwerk van

 • Vitras
 • Abrona
 • Kwintes
 • Participe.

Veens staat voor

 • Het stimuleren van participatie: het bieden van ondersteuning zodat iedereen mee kan doen
 • Uitgaan van eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk
 • Toegankelijkheid: wijkcoaches zijn dichtbij, in de wijk.
 • Professionaliteit van zowel betaalde krachten als vrijwilligers
 • Samenwerking met uiteenlopende organisaties
 • Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
 • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

Rol

Participe is een van de partners.

Meer  info

Dorine Ottevanger, d.ottevanger@veens-welzijn.nl

Zie www.veens-welzijn.nl