Sociaal Makelaar

Participe Delft is voor het project ‘Je passie vergeet je niet’ op zoek naar een:

 

Sociaal makelaar

8 uur per week voor de duur van tenminste1 jaar

 

Als sociaal makelaar bestaan je hoofdtaken onder anderen uit:

 • Opzet en onderhoud van een netwerk van bedrijven en overige organisaties

 • De makelaar verbindt en is gericht op plaatsingsmogelijkheden zowel binnen hetbedrijfsleven als de informele organisaties

 • Creëren van aanbod

 • Herkennen van talenten bij mensen met dementie

 • De bekendheid van het project vergroten

Wij vragen

 • Kennis op het gebied van dementie is een vereiste

 • Goede contactuele eigenschappen

 • Opzet en onderhouden van netwerken

 • Kennis sociale kaart

 • ‘Je passie vergeet je niet’ is een vernieuwend project: het richt zich op talenten van een individu en verbindt deze aan de mogelijkheden binnen de maatschappij om ‘er weer toe te doen’

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk

 • Functie: Sociaal Werker 2, dit is schaal 8

 • De invulling van deze functie is voor 8 uur per week

 • Een contract voor 1 jaar met kans op verlenging

 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Informatie en solliciteren

Heb je interesse in deze functie schrijf dan een sollicitatiebrief met bijbehorend CV. Deze kan tot en met  13 mei 2018 gestuurd worden aan werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018009. Meer informatie is te verkrijgen bij Pauline Portegies, Delft voor Elkaar, via email: p.portegies@participe.nu

 

“Je passie vergeet je niet”

Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. Sinds 1 januari 2015 organiseert Delft voor Elkaar de basis(welzijns)voorzieningen in Delft waarbij de vraag van de Delftse bewoner centraal staat. Hiermee ondersteunt Delft voor Elkaar ook inwoners met (een vermoeden van) dementie.

De gemeente Delft is een Dementievriendelijke gemeente. In dit kader heeft de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente bestaande uit vertegenwoordiging van de gemeente en de partners van Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest en de afdeling Delft van de stichting Alzheimer Nederland, het project ‘Je passie vergeet je niet’ ontwikkeld.

Doelstelling van het project

Inwoners uit Delft met (vermoeden van) dementie zo lang mogelijk ‘mee laten doen’ in de samenleving, door interesses en talenten in te zetten en aanbod en vraag van (vrijwilligers)werk op elkaar af te stemmen.

Participe Delft is voor het project ‘Je passie vergeet je niet’ op zoek naar een:

Sociaal makelaar

8 uur per week voor de duur van tenminste1 jaar

Het aantal mensen met dementie neemt toe in de samenleving en dus ook in Delft. De gemeente Delft wil daarom uitdragen dat deze groeiende groep mensen onderdeel zijn van de Delftse samenleving. Om dit te kunnen verwezenlijken richt de werkgroep ‘Delft, dementievriendelijke gemeente’ zich op bewustwording binnen bedrijven en organisaties  van mensen met dementie met hun mogelijkheden en beperkingen. Hier liggen kansen om samen met hen mogelijkheden te creëren.

‘Je passie vergeet je niet!’ is gericht op Delftenaren met een vorm van dementie of andere cognitieve problemen (“Niet pluis gevoel”). Zij willen en kunnen nog actief deelnemen aan de samenleving. Zij zijn in staat een actieve rol te kunnen spelen binnen de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk, maar hebben ondersteuning nodig bij het zoeken naar- en vinden van een passende plek.

Als sociaal makelaar is je primaire doel om de talenten van mensen met dementie in te zetten binnen de Delftse samenleving. Opzet van een netwerk is hier onlosmakelijk mee verbonden. Je bent deel van het bevorderen van een ondersteuningsstructuur die mensen met dementie in staat stelt ‘er toe te blijven doen’. Het spreekt voor zich dat je affiniteit ligt bij mensen met dementie.