Wijkcoach Veens

Veens zoekt een enthousiaste en energieke sociaal werker voor de functie van Wijkcoach

(24-28 uur per week)

 

Present in de wijk

De wijkcoaches van Veens zijn generalisten met specialistische kennis. Als wijkcoach ben je  'present' in de wijk. Je werkt integraal op diverse levensgebieden. Je werkt outreachend en volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl. Je zet methodieken in voor samenlevingsopbouw.  Het zogenaamde 'sociaal makelen'om buurten en wijken sterker te maken zit je in het bloed. Daarnaast heb je zicht op wat er in de wijk speelt. Je brengt inwoners met elkaar in contact en werkt met hen, vrijwilligers en andere organisaties samen om de leefbaarheid en samenhang te vergroten. Zo mobiliseer je ondersteunende netwerken. Je helpt en ondersteunt de inwoners in een wijk bij het vinden van oplossingen bij (meerdere) problemen in hun dagelijks leven. De inwoner is daarbij zoveel mogelijk aan zet en de wijkcoach is daarbij de ondersteuner. De eigen krachten en talenten van inwoners en de inzet van het sociale netwerk staan daarbij centraal. Wanneer er problemen op meerdere gebieden zijn, dan zorg jij als wijkcoach voor een integraal plan waarbij één gezin één plan centraal staat.  Als wijkcoach ben je onderdeel van een wijkgericht team van Veens en kom je in dienst bij één van de participerende organisaties van Veens.

Profiel

De wijkcoach

 • is een echte netwerker;

 • fungeert als aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot hulpvragen op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en gebruik van algemene voorzieningen;

 • helpt bij het versterken van de eigen regie van buurtbewoners en bij het maken van keuzes in hulpvragen;

 • onderzoekt situaties door middel van vraagtechnieken die de vraag van de inwoners breed verkent; stelt zich coachend op.

 • is alert op mechanismen van uitsluiting en stigmatisering en weet hierop te anticiperen.

 • sluit aan bij de leefwereld (ziet zowel het kwetsbare als de kracht) van de ander en ziet wat de behoeftes zijn m.b.t. participatie in de samenleving;

 • is proactief en grijpt op tijd in daar waar nodig en biedt ondersteuning;

 • ontwikkelt en ondersteunt samenwerkingsrelaties en werkt samen met inwoners, andere professionals, instellingen, vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 • is een hbo-opgeleide professional op sociaal, maatschappelijk en agogisch gebied;

 • heeft kennis van de sociale kaart en heeft een brede kennis van mogelijke bijdrage(n) van alle betrokkenen aan de aanpak

We zijn specifiek op zoek naar professionals met affiniteit met ouderen.

Over Veens

Het samenwerkingsverband Veens staat voor een vernieuwende aanpak in het sociaal domein.  Veens staat voor Vinden, Verbinden, Versterken in Veenendaal. De visie van Veens is dat iedereen kan bijdragen aan de samenleving. We willen wijken versterken en inwoners in hun kracht zetten om hen op weg te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor problemen in hun dagelijks leven.

Veens is in 2014 gestart met wijkgerichte teams met wijkcoaches die invulling geven aan de visie van Veens. De nieuwe werkwijze wordt in de wijken mede door sociaal beheerders en een centrale voor ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers uitgevoerd. In Veens werken medewerkers van Vitras, Abrona, Kwintes en Participe samen met mensen van diverse (vrijwilligers) organisaties aan het versterken van de participatie samenleving.

Wat krijg je van ons?

 • Een interessante vernieuwde manier van werken;

 • Een marktconform salaris, gebaseerd op schaal 8 van de CAO Sociaal Werk;

 • Deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk.

 • Een contract voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

   

Ben je enthousiast geworden

Stuur je CV en motivatie voor 18 mei 2018 naar nooveenendaal@veens-welzijn.nl
Bij nieuwe medewerkers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd.
Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.

Voor meer informatie bel Erwin de Boer (06-20701208) of Ilse Marije Sikkema (0620701147)