Wijkcoach Uithoorn

 Participe Amstelland heeft tot 31-12-2018 een vacature voor een:

wijkcoach

standplaats Uithoorn 

(8 - 12 uur per week) 

 

Taken

De wijkcoach is de verbindende generalist in de wijk, die (groepen) inwoners met sociale vragen op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en participatie ondersteunt

 • De wijkcoach verbindt vragen en behoeften van kwetsbare inwoners aan de potenties van actieve inwoners in de wijk, maakt verbindingen binnen en tussen verschillende (groepen) inwoners mogelijk en versterkt eigen kracht en formele en informele netwerken

 • De wijkcoach zoekt overleg en samenwerking met (groepen) inwoners, gemeente, organisaties op het  gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en welzijn, politie, verenigingen en bedrijfsleven.

 • Ondersteunt inwoners die zijn doorverwezen via welzijn op recept

 • Werken binnen de principes van de Vreedzame wijk, heeft hierin een verbindende rol.

 • Samen met de maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, de sociaal beheerder en de activiteitenbegeleiders vormt de maatschappelijk werker het integraal team Uithoorn.

 • Stagiaire aansturen/ondersteunen

 • Is zichtbaar in de wijk, vast aanspreekpunt

 • Coacht vrijwilligers, coacht mensen naar vrijwilligerswerk

 • Het team werkt nauw samen met partners binnen Uithoorn voor Elkaar en met partners in de wijk (Bewonersinitiatiefgroepen, sociale teams, jongerenwerk, gemeente, scholen, etc). 

Wij zoeken een zelfstandige, ondernemende, proactieve, en resultaatgerichte professional die goed kan communiceren en samenwerken.

De kandidaat

Beschikt over hbo werk-en denkniveau. Heeft mensenkennis, agogische expertise en ervaring met het werken met verschillende (groepen) inwoners en is in staat om mensen in beweging te krijgen. Hanteert op een soepele, flexibele wijze de verschillende vraagstukken die in het werk voorkomen. Weet wanneer een activerende, stimulerende rol gevraagd wordt en wanneer de zaken aan inwoners overgelaten/overdragen kunnen worden. Heeft gevoel voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en is in staat om in een soms complex ‘speelveld’ helder voor ogen te krijgen en te houden wat zijn/haar rol en meerwaarde is. Kan goed plannen en organiseren en prioriteiten stellen.

 

Over ons

Participe Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Participe Amstelland werkt in Uithoorn als onderdeel van de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar, waaraan ook Tympaan-de-Baat, MEE AZ, Mantelzorg & Meer en Videt deelnemen.

Wij bieden

Veel zelfstandigheid met de back up van een ervaren wijkcoach. Een functie waarin je een directe bijdrage levert aan het welzijn en welbevinden van bewoners. En een functie waarin je je kwaliteiten verder kan ontdekken en kunt ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt een aanstelling voor 8-12 uur voor de periode tot 31-12-2018 bij Participe Amstelland. Inschaling conform CAO Sociaal Werk in schaal 9 (max. € 3.847 op fulltime basis)

 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Informatie en sollicitatie

Informatie is verkrijgbaar bij Monique Sintenie  (m.sintenie@participe.nu). Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 2 maart via werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018006 Wijkcoach Uithoorn

De selectie vindt plaatsvinden door de huidige wijkcoach (M. Sintenie) en teamcoach (Casper Evers)

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.