Wijkcoach Specialisme statushouders

Participe Alphen aan den Rijn is op zoek naar een

WIJKCOACH

met specialisme statushouders

28 tot 36 uur per week

 

 

Iedere statushouder in Alphen aan den Rijn krijgt per november 2016 een traject aangeboden om zijn participatie en integratie in de Nederlandse samenleving te bespoedigen. Hierin zitten een tweetal verplichte onderdelen, te weten de deelname aan het participatieverklaringstraject (trainingen en workshops) en het doorlopen van een participatiespoor (ondersteuning vanuit de wijkcoach gericht op participatie en integratie bevordering).

Visie

Er wordt gewerkt volgens de visie van Tom in de buurt. Dit betekent dat de wijkcoach 2 (specialisme statushouders) de statushouders stimuleert om ieder op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hen op weg te helpen en ondersteunen bij het vinden van oplossingen bij  problemen in hun dagelijks leven. De statushouders zijn daarbij zoveel mogelijk zelf aan zet. Waar nodig bevordert de wijkcoach de verbinding tussen professionals, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en instellingen om een sociale infrastructuur te ontwikkelen die aansluit bij de gewenste participatie.


Organisatorische positie

De wijkcoaches zijn in dienst van verschillende organisaties en opereren als klein zelforganiserend team binnen Tom in de Buurt. De wijkcoaches vallen functioneel onder de teamcoaches van Tom in de buurt. Tijdens de pilotfase ligt de operationele aansturing bij de projectleiders.

Taken

De wijkcoach

 • ondersteunt statushouders bij het maken van keuzes en versterkt hun vermogen om de regie te voeren

 • weet mensen aan te spreken op hun talent en te activeren en sluit aan bij de intrinsieke motivatie van de statushouders

 • maakt een inschatting van de ontwikkeling van de statushouder en sluit hierbij aan bij de leefwereld. Zoekt samen naar oplossingen in het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en onderwijs

 • is op de hoogte van actuele politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen

 • verkent en stimuleert de mogelijkheden tot wederkerigheid

 • ontwikkelt en ondersteunt samenwerkingsrelaties tussen en werkt samen met inwoners, andere professionals, instellingen, vrijwilligers

 • is in staat om over de grenzen van het eigen specialisme en zijn eigen kunnen (persoonlijk en organisatorisch) heen te kijken en andere deskundigheid aan te spreken

 • uitvoer, regie en monitoren op onderdelen van het participatieverklaringstraject, participatiespoor en participatiepakket

 • geeft en vraagt om collegiale consultatie en stelt gerichte vragen aan de teamcoach;

 • houdt wijzigingen in wet- en regelgeving bij.

Functie-eisen

 • hbo-geschoold (SPH, sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk) of opgeleide generalistische professional op sociaal, maatschappelijk en agogisch gebied (HBO werk en denkniveau bespreekbaar)

 • Aantoonbare werkervaring met de doelgroep

 • Is ondernemend, creatief en bevorderd de verbinding tussen mensen

 • Kennis over psychosociale problematiek

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden (spreken van de Engelse taal en andere talen als Frans of Arabisch is een pré) en oog voor interculturele verschillen

 • Kennis van de wettelijke en beleidskaders (ambulante) doorverwijsroutes en een pré is kennis van de sociale kaart

 • Werkt vanuit de principes van Welzijn Nieuwe Stijl

 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties

 • Systematisch en ordelijk werken is vereist bij de registratie en dossiervorming, bij het analyseren van signalen/hulpvragen en bij het toepassen van methodieken

 • Integriteit en betrouwbaarheid in verband met (privacy van) cliënten en representativiteit i.v.m. klantcontact

 • Kostenbewust bij de afweging van inzet middelen/interventies.

Over ons

Tom in de buurt voert in samenwerking met BOOST en Alphen Beweegt een aanvullende opdracht uit t.b.v. de ondersteuning aan statushouders. De wijkcoach 2 met specialisme statushouders schuift voor deze aanvullende opdracht in binnen de reguliere structuren van Tom in de buurt. Primair aandachtgebied is het bevorderen van de participatie en integratie bij de statushouders.
Hierop wordt individuele casusregie gevoerd met een nadrukkelijke rol in het organiseren van collectieve mogelijkheden om in te spelen op hulpvragen.

Wij bieden

 • Een vernieuwende manier van werken in de wijk.
 • Deze functie is voor minimaal 28 en maximaal 36 uur per week
 • Functie voor bepaalde tijd, vooralsnog voor 1 jaar.
 • Functieschaal 8 minimaal € 2.494 en maximaal € 3.553 bij een voltijd dienstverband
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en aansluiting bij pensioenfonds PFZW.

Informatie en solliciteren

Het volledige functieprofiel is op te vragen bij de afdeling P&O via werving@participe.nu

Informatie over deze functie kun je opvragen bij Richard Schuit, Projectleider via e-mail

 

r.schuit@tomindebuurt.nl  06-51613182 of r.schuit@tomindebuurt.nl

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je vóór 3 maart 2018 een sollicitatiebrief met bijbehorend CV sturen aan Participe, werving@participe.nu, o.v.v. vacaturenummer 2018007 t.a.v. Alie de Jong