Vacature WMO adviseur

Voor de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn wij op zoek naar een gedreven:

WMO adviseur
20 – 36 uur per week

 

Doel van de functie

Het onderzoeken van hulpvragen voor het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs voor ouderen en mensen met een handicap en het maken van juiste afwegingen die leiden tot onderbouwde adviezen en beschikking, die voldoen aan gestelde eisen en voorwaarden van de organisatie waarvoor gewerkt wordt.

Resultaatgebieden

Verkrijgen van een compleet en inzichtelijk beeld van de mogelijkheden, beperkingen en maatschappelijke participatie van de aanvrager.

 • Onderzoekt de situatie door middel van vraagtechnieken die de vraag van de hulpvrager

  breed verkent en is in staat om een verdiepingsgesprek te voeren.

 • Informatie verstrekken en advisering aan medewerkers van het serviceplein bij de gemeente

  Alphen aan den Rijn.

 • Bespreekt naar eigen inzicht de situatie van de aanvraag met interne en externe adviseurs ten behoeve van aanvullende informatie.

 • Beoordeelt het chronisch psychische (psychosociale) probleem in relatie tot het behoud of bevorderen van het zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijke verkeer.

 • Maakt een inschatting van de ontwikkeling c.q. toekomstverwachting van de hulpvrager en zoekt samen met de hulpvrager naar oplossingen welke het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en onderwijs bestrijken.

 • Onderzoekt en selecteert een arrangement(en) en / of de voorziening en betrekt hierbij de belangen van de aanvrager en de mogelijkheden van wetgeving en verordeningen.

 • Activeert de hulpvrager bij het zelf aanvragen van het arrangement, daar waar nodig biedt je ondersteuning.

 • Je voert de regie over de eigen afspraken die je met de hulpvrager hebt gemaakt.

 • Maakt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager bespreekbaar.

 • Verzorgt, veelal telefonisch de nazorg en zet de daaruit komende acties uit.

Onderbouwen en verwoorden van gekwalificeerde adviezen

 • Werkt de analyse en het onderzoek uit tot een gemotiveerd en logisch beargumenteerd advies en bepaalt de oplossingsrichting.

 • Weegt bij iedere aanvraag de maatschappelijke-, medische-, juridische-, ergonomische-, en technische aspecten af.

 • Informeert en adviseert de hulpvrager inzake oplossingsmogelijkheden en/of alternatieven.

 • Beoordeelt of er medisch of juridisch consult nodig is en schakelt deze in.

Verwijst de hulpvrager, indien noodzakelijk, door naar andere interne afdelingen of externe instanties.

Het beoordelen van de adviezen m.b.t. hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding ,SMI en verstrekkingen.

 • Beoordeelt op basis van het ergonomisch/medisch advies, rapportage, programma van eisen en offertes van leveranciers of een voorziening binnen het kader van wet- en regelgeving verstrekt kan worden.

 • Stelt volgens het protocol over toekenning van een voorziening, de beschikking op.

 • Toetst na beoordeling de aanvraag en draagt zorg voor verdere afhandeling.

Stelt de hulpvrager op de hoogte van het besluit en wijst op de bezwaarprocedure en licht deze toe.

Voorzieningen

 • Meet de voorziening aan en selecteert deze aan de hand van het pakket van eisen.

 • Plaatst opdrachten tot het leveren van voorzieningen.

Houdt toezicht op de kwaliteit van de levering van verstrekkingen.

Signaleert veranderingen in regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen

 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en denkt actief mee over aanpassingen van de dienstverlening op deze trends.

 • Heeft een brede kennis van het hele domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs en de beschikbare arrangementen.

 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op hulpvrager niveau en doet voorstellen ter verbetering.

Contactpersoon/regievoerder hulpvrager

 • Werkt wijkgericht.

 • Bouwt en onderhoudt het netwerk in de wijk.

 • Is de vaste contactpersoon van de hulpvrager.

 • Houdt de regie bij de hulpvragerals er complexe hulpvragen zijn, ook buiten de Wmo.

Overige werkzaamheden

 • Lid zijn van een projectgroep.

 • Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en stelt informatie en documentatiemateriaal beschikbaar aan individuen.

Profiel van de functie

      Kennis

 • Hbo werk- en denkniveau.

 • Kennis van (para) medische, revalidatie en ergonomie en technisch inzicht.

 • Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures, richtlijnen en de sociale kaart.

 • Kennis van het gehele werkveld, alle gemeentelijke voorzieningen en betrokken organisaties.

 • Kennis van (aanpalende) Wet- en regelgeving op het terrein van de Wmo indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen.

 • Kennis van ziektebeelden, stoornissen en psycho- sociale problematiek en de gevolgen hiervan voor de participatie in de maatschappij.

  Specifieke kenmerken

 • Kan verschillende gesprekstechnieken toepassen ter verheldering van de vraag.

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal bij het schrijven van rapportages en beschikkingen.

 • Methodieken van het indicatieproces en classificatie, indelings- en beschrijvingssystemen van ziekten.

 • Is creatief in het vinden van oplossingen naar aanleiding van vragen van de hulpvrager.

 • Heeft kennis van de “sociale kaart” en zorgaanbod en weet de mogelijkheden voor de maatschappelijke participatie van de hulpvrager.

 • Volgt en gebruikt de informatie over de ontwikkelingen in de organisatie en de structuur en financiering van de markt van de indicatiestelling.

 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek.

 • Is in staat een hulpvrager te activeren en te coachen op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid.

 • Bij voorkeur kennis en ervaring met computersysteem Wmo-ned.

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Holding, Participe Alphen aan den Rijn, Participe Delft, Participe Projecten en Vita Amstelland.

Participe Alphen aan den Rijn is dé uitvoeringsorganisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving. Ze bevordert welzijn in de wijk en zorg voor thuis. Participe Alphen richt zich met preventieve verstrekkingen op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. In de wijk biedt Participe Alphen ondersteuning in wijkteams waarbij we meedoen mogelijk maken in de lokale samenleving. In de eigen buurt kunnen mensen bij ons terecht voor allerlei diensten en regelingen zoals het huren van accommodaties, een Mantelzorgpunt en vrijwilligerswerk.

Algemene kenmerken functie

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn en/of Kaag en Braassem werk je vraaggericht. Door middel van een hoogwaardige intake analyseer en beoordeel je de ondersteuning die een hulpvrager nodig heeft. Deze hulpvraag kan het gehele domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs bestrijken waarbij alle algemene gemeentelijke voorzieningen in de oplossing wordt betrokken.

Binnen het specialisme indiceren neem je beslissingen, verzorg je correspondentie en je stelt beschikkingen op. Je bepaalt de voorziening en verzorgt hiervan de levering.  

Daarnaast ben je de contactpersoon/regievoerder van de hulpvrager, je houdt het gehele proces van begin tot het eind onder je beheer en bij doorverwijzingen draag je de hulpvrager zelf over naar de betreffende afdeling of instantie.

Je werkt wijkgericht en bouwt samen met je teamgenoten aan het verbeteren en onderhouden van het netwerk (huisarts, wijkverpleging, wijkteam enz.) in je eigen wijk.

Wij bieden

 • Een prettige werkomgeving binnen een professioneel en collegiaal team;

 • Een werkplek in Alphen aan den Rijn en/of Kaag en Braassem;

 • Een contract vooralsnog voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van functioneren en de bedrijfsomstandigheden;

 • Salaris conform functieschaal 8 van de CAO Sociaal Werk (€ 2.494 - € 3.553 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband);

 • Telefoon en laptop worden ter beschikking gesteld;

 • De werkdagen en contracturen per week kunnen in onderling overleg worden vastgesteld;

 • Een boeiende branche, volop in ontwikkeling, waarin Participe een ondernemende organisatie is met betrokkenheid als één van de belangrijkste kernwaarden;

 • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk;

 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en solliciteren

 • Informatie over deze functie kan opgevraagd worden bij Jan-Cees Hortensius, teamleider, via 0172-427500 of  j.hortensius@participe.nu. Een sollicitatie brief met bijbehorend CV kan tot 8 november 2017 gestuurd worden aan: werving@participe.nu ovv ‘vacature WMO adviseur’.