Netwerkcoach

Voor de uitvoering van een nieuwe opdracht in Enschede, waarvoor RadarUitvoering en Participe in gezamenlijkheid werkzaam zijn, zijn wij ter versterking van ons team per 2018 op zoek naar 5 enthousiaste en ondernemende collega’s.  

Netwerkcoach m/v

20, 24 en 30 uur

 

 

De Nota Nieuw Enschedees Welzijn vormt de basis voor de uitvoering van het nieuwe welzijnswerk in Enschede. RadarUitvoering introduceert samen met Participe in januari 2018 het nieuwe welzijnswerk in de stadsdelen Zuid en West. Samen met inwoners, het stadsdeelmanagement, de wijkteams en (in)formele organisaties werken wij aan één wijkagenda met gezamenlijke resultaten. Bij ons doet iedereen mee. Wij werken van individu naar verbinding, van beperking naar talent en van afhankelijkheid naar eigenaarschap, waarbij wij streven naar afname van zorgkosten. Per stadsdeel heeft de gemeente Enschede de opdracht afzonderlijk geformuleerd. De inzet en taken variëren per stadsdeel en zijn afgestemd op de doelstelling, het resultaat en plan van aanpak. In deze nieuwe opdracht is een aantal algemene taken te formuleren.

Taken

De Netwerkcoach vormt de spil in de wijk. Hij/zij werkt gepassioneerd aan de sociale betrokkenheid van zelfredzame en kwetsbare inwoners en is als geen ander in staat om (netwerk-)partners actief met elkaar te laten participeren ter verbetering van de levenskwaliteit van de wijkbewoners. Hij/zij versterkt de eigen kracht en zelfregie van de inwoners en werkt aan sociale verbinding.

De Netwerkcoach

 • Heeft een multidisciplinaire rol; aIs regievoerder, procescoördinator, initiator, aanjager en verbinder, aansluitend bij de energie van de inwoners en de wijk;

 • Initieert en organiseert (i.o.m. het stadsdeelmanagement) structureel bijeenkomsten met het kernteam en de resultaatteams op thema en/of gebied;

 • Is verantwoordelijk voor de – in gezamenlijkheid op te stellen en uit te voeren -plannen van aanpak;

 • Onderhoudt actief contact met inwoners, partners, organisaties en ondernemers in het stadsdeel;

 • Stelt (pro-)actief netwerken beschikbaar voor inwoners, vrijwilligers en stagiaires/studenten – met inzet van eigen contact en partner- en (zorg)netwerken;

 • Verbindt vragen en behoeften van kwetsbare inwoners aan de potenties van actieve inwoners, maakt verbindingen binnen en tussen (groepen) inwoners mogelijk;

 • Stimuleert, coacht en faciliteert bewonersgroepen bij wijk- en bewonersinitiatieven;

 • Neemt initiatief voor projecten in de wijk aansluitend bij het plan van aanpak en de beoogde resultaten.

Functie-eisen, ervaring, competenties

Als Netwerkcoach ben je een positieve, doelgerichte en toegankelijke collega die een meerwaarde is voor het lokale netwerk en de organisatie. Wij vragen:

 • Een afgeronde relevante Hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social Work, CMV);

 • Tenminste 5 jaar ervaring in het (wijk)welzijnswerk; bekendheid met collectief werken;

 • Een netwerker en verbinder pur sang;

 • Faciliterende leiderschapskwaliteiten: je bent pro-actief en zichtbaar, resultaatgericht, weet te bekrachtigen, werkt planmatig (ervaring of bekend met PDCA model) en onderhoudt proces en contacten;

 • Interesse in mensen en sociale relaties: je verheldert vragen en behoeften, versterkt eigen kracht en zelfregie; van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;

 • Een teamplayer en samenwerker: je beweegt je gemakkelijk in uiteenlopende systemen, doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;

 • Gevoel voor rollen, posities en verantwoordelijkheden: je bent in staat om in een complex ‘speelveld’ je rol helder te hebben;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Een flexibele houding (geen 9 tot 5 mentaliteit), stressbestendigheid en creativiteit;

 • Bekendheid met de stad Enschede en de sociale kaart; je bent woonachtig in (de omgeving van) Enschede;

 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 

Samen vooruit in Enschede!

Stichting RadarUitvoering Oost werkt in Overijssel en Gelderland met veel trots en passie aan ‘de Nieuwe Samenleving’. Een samenleving waarin men met zelfvertrouwen eigen keuzes maakt en waar we klaar staan voor elkaar met zo min mogelijk afhankelijkheid van de overheid en professionals. Radar brengt inwoners, gemeente, wijkteams, lokale bedrijven en betrokken partijen bij elkaar met als doel kwetsbare inwoners het gevoel geven dat zij ergens bij horen en participeren binnen de samenleving. Onze medewerkers zijn positief eigenwijs, zelfstandig, eerlijk, trots en gepassioneerd en gaan voortdurend op zoek naar verbinding van de juiste partijen ter verbetering van de levenskwaliteit in Enschede.  

Participe is een landelijk werkende welzijnsorganisatie die Wmo- en welzijnstaken en maatschappelijke begeleiding aan statushouders uitvoert. Participe is veelal onderdeel van samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties, waar zij optreedt als initiator, aanjager en trekker. Zo zijn wij een katalysator om de vernieuwing aan te jagen vanuit een sterke verbinding met inwoners en ontwikkelaar van slimme methodieken in het sociaal domein. Als partner van de gemeenten waarin wij werken streven wij ernaar de gedeelde beoogde maatschappelijke effecten te vertalen naar passende en uitdagende prestaties voor de uitvoering. Vanuit ons motto Meedoen Mogelijk Maken richten wij ons altijd op versteviging van de zelfredzaamheid en eigen kracht.

Het aanbod

Stichting RadarUitvoering Oost en Participe bieden een dynamische baan in een nieuwe opdracht met ruimte voor eigen inbreng en flexibele werktijden. Wij volgen de CAO Sociaal Werk. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald in schaal 8.

Solliciteren?

Spreekt de functie je aan en voldoe je aan de criteria?  Stuur dan je sollicitatie (Motivatiebrief 1x A4, CV max 2x A4)  uiterlijk 26 september a.s. naar sollicitatie@RadarUitvoering.nl  t.a.v. Linda Holtz, HR manager. Vermeld ‘Sollicitatie Netwerkcoach Enschede’.  1e ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 oktober a.s..

Meer weten?

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Mirjan Hijink Projectcoördinator, mhijink@radaruitvoering.nl, tel. 06-11583409.