Medewerker Odensehuis

Wegens vertrek van één van onze medewerkers zoeken we voor het Odensehuis Amstelland een

Medewerker Odensehuis met een trekkersrol  (m/v)

vanaf 01-10-2017 tot 01-10-2018

voor 14 uur per week

 

Functie‑inhoud

De medewerker heeft een inspirerende en ondersteunende rol m.b.t. de participanten van het Odensehuis. Een belangrijk deel van de participanten hebben een beginnende vorm van dementie. Ook mantelzorgers dragen bij aan het reilen & zeilen van het Odensehuis even als een groep vrijwilligers.

Organisatorisch functioneert de medewerker - samen met zijn/haar collega medewerker - onder leiding van de teamcoach. Inhoudelijk wordt er nauw samengewerkt met het team van de Ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie en hun naasten. Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij een actieve rol op zich neemt in de teams.

Samen met de maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, de wijkcoach, de activiteitencoach vormt de medewerker het integraal team Amstelveen.

De belangrijkste taken van de medewerker Odensehuis zijn:

Kerntaken:

 • Meewerken aan het creëren van een stimulerende, gezellige en veilige sfeer in de groepsruimte;
 • Participanten individueel en groepsgewijs stimuleren tot recreatieve en sociale bezigheden, waarbij goed aangesloten wordt bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de participanten; indien nodig wordt doorverwijzing in gang gezet;
 • Samen met participanten en collega opstellen van maandelijkse ‘Odenseladder’ (activiteitenprogramma)
 • Ondersteunen, begeleiden en scholen van de vrijwilligers;
 • Begeleiden van stagiaires;
 • Assisteren bij huishoudelijke taken (zoals theezetten en afwassen, ruimte op orde houden);
 • Signaleren van, lichamelijke en cognitieve veranderingen bij de participanten;

Administratieve / personele / financiële / facilitaire taken:

 • Verrichten van administratieve werkzaamheden;
 • Bijhouden personele bezetting m.m.v. invalpoule Ontmoetingsgroepen;
 • Onderhouden en beheren van ruimte en materialen en zo nodig inplannen van ruimtes voor bijzondere activiteiten;
 • Beheren van de kas en aanleveren van gegevens voor begroting en budget van het Odensehuis Amstelveen.

Taken t.b.v. ontwikkeling & groei:

 • Deelnemen aan interne en externe overleggen / onderhouden van contacten met een breed netwerk, zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, Mantelzorg & Meer, andere vormen van dagstructurering, Alzheimer Café etc.;
 • Ondernemen van adequate PR-activiteiten;
 • Signaleren en analyseren van behoeften en problemen in de samenleving en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen werk;
 • Aanleveren van bijdragen aan beleids- en jaarplannen;
 • Opzetten en implementeren van nieuwe activiteiten / uitbreiding.

 

 

Vita Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vita Amstelland is onderdeel van Participe.

Het Odensehuis is een inloopvoorziening voor iedereen die te maken heeft met geheugenproblemen en beginnende dementie.

In het Odensehuis maken de participanten (mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers, vrijwilligers en professionals) de dienst uit. De professional is hierin ondersteunend. Het Odensehuis Amstelveen is gehuisvest in Wijkcentrum Alleman te Amstelveen. De openingstijden zijn maandag, woensdag en donderdag van 10.30 tot 15.30 uur.

Medewerkers van het Odensehuis maken deel uit van het wijkteam en van het team Ontmoetingsgroepen.

Functie‑eisen

 • De medewerker Odensehuis:
 • Functioneert op HBO werk- en denkniveau;
 • Heeft enige jaren ervaring in de psycho-geriatrie of de geestelijke gezondheidszorg en affiniteit met het werken met mensen met dementie;
 • Is in staat het hoofd te bieden aan gedragsproblemen, zoals die kunnen voorkomen bij mensen met een beginnende dementie;
 • Is in staat mogelijkheden en problematiek van participanten te vertalen naar passende activiteiten en bijdragen;
 • Beschikt over goede sociale en gespreksvaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de participanten en het creëren van een goede sfeer;
 • Kennis van de sociale kaart wat betreft de ketenzorg van dementie;
 • Is creatief en heeft improvisatievermogen;
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Is stressbestendig en flexibel.

Wij bieden

 • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 6, van € 2107 tot € 3016 bruto/maand op basis van een 36-urige werkweek.

Informatie en solliciteren

Informatie over deze functie kun je opvragen bij  Elena Nabatova , teamcoach Amstelveen, 0655778533 of e.nabatova@vita-amstelland.nl   Een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV kan tot uiterlijk 18 september naar werving@participe.nu gestuurd worden.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.