Maatschappelijk werker Vita

Vita Amstelland zoekt met ingang van 1 oktober een energieke, leergierige en flexibele medewerker voor de functie van:

Maatschappelijk werker

Het betreft een tijdelijke vacature van 1 oktober 2017 tot 1 april 2018 met een dienstverbandomvang van 24 uur per week. Voor de standplaats Uithoorn.

 

Taken

Wij zoeken een collega die naast de taken als maatschappelijk werker een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het team binnen de sterk veranderende omgeving, een ondernemende instelling heeft en actief contacten legt en onderhoudt met een uitgebreid netwerk binnen en buiten Uithoorn voor Elkaar en met relevante derden zoals de gemeente. De collega weet problematieken goed te analyseren op micro-, meso- en macroniveau.

Functie-eisen

Wij vragen voor de functie een Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De kandidaat dient te beschikken over de basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag en ervaring met socialisatie- en systeemtheorieën. Daarnaast is ervaring met multi-problem en outreachende dienst- en hulpverlening een pré.

Wij selecteren de kandidaten specifiek op stevigheid in de zin van daadkracht, iemand die pro-actief op zaken afstapt zowel intern als extern en iemand die in staat is mee te denken over beleid vanuit de organisatie en de vertaling weet te maken naar het uitvoerende werk en het veranderende maatschappelijke veld. 

De kandidaat

 • Is zelfstandig, handelt pro-actief en resultaatgericht, beoordeelt situaties, neemt initiatief en beslissingen en denkt in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden ipv problemen.
 • Is flexibel qua werkplek als inzet (breed inzetbaar). Heeft geen 9-5 mentaliteit. Gaat niet uit van huidige functie, maar creëert als nodig is nieuwe taak/opdracht.
 • Is betrokken, organisatiesensitief, professioneel en draagt (morele)verantwoordelijkheid. 
 • Inspireert en is creatief;
 • Spreekt inwoners en hun omgeving aan op hun talenten en mogelijkheden;
 • Is zichtbaar, aanspreekbaar en gaat op mensen af;
 • Versterkt netwerken en samenwerking, doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;
 • Brengt inwoners in beweging;
 • Kan goed samenwerken, zowel intern in zelforganiserend team als met informele zorg en in externe netwerken;
 • Levert een duidelijke bijdrage aan het zelforganiserend team. Ziet eigen handelingen in groter geheel. Gaat uit van grenzen eigen professie en inschakeling informele zorg en relevante andere professies;
 • Kan zich goed profileren en presenteren;
 • Heeft de gevraagde beroepsregistratie, blijft continu werken aan de eigen ontwikkeling, en behaalt de vereiste registerpunten;
 • Heeft kennis op meerdere levensgebieden; 
 • Is bekend met de Zelfredzaamheidsmatrix.
 • Is bekend met effectieve sociale interventies.

Vita Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vita Amsteland werkt in Uithoorn als onderdeel van de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar, waaraan ook Tympaan-de-Baat, MEE AZ, Mantelzorg & Meer en Videt deelnemen.

 

Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met de maatschappelijk werkers, wijkcoach, ouderenadviseurs, de sociaal beheerder en de activiteitenbegeleiders vormt de maatschappelijk werker het integraal team Uithoorn. Het team werkt nauw samen met partners in de wijk.

Wij bieden

 • Een interessante vernieuwende manier van werken, wijkgericht, integraal en gekanteld.
 • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening voor de functie Maatschappelijk Werker 1, schaal 8.

 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie

Per direct zijn wij op zoek naar een collega die binnen drie weken kan starten. Informatie kunt u opvragen bij het team Maatschappelijk werk Uithoorn (0297 562955). Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 18 september via werving@participe.nu. De selectie vindt plaats door het team i.s.m. Casper Evers.