Jeugdwerker Driemaster 32-36 uur

Wij hebben bij de Driemaster een vacature voor 32-36 uur per week voor een:

Jeugdwerker Driemaster

 

Van de jeugdwerkers verwachten we een actieve aanwezigheid in de dorpskernen van Kaag en Braassem met specifieke aandacht voor jeugd. In de MAG heeft het subthema: gezondheid en veiligheid, en met name het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik van jongeren een hoge prioriteit.

Aandachtsgebieden jeugdwerk

 • signalering en preventie. Samen met partners als Brijder, Halt, Politie en scholen werken we eraan om alcohol- en drugsgebruik van jongeren terug te dringen.

 • actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren bij hun speel- leefomgeving en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen we met aandacht voor groepen en individuen.

 • actieve betrokkenheid van ouders, vrijwilligers en verenigingen bij activiteiten in de kernen met en voor de jeugd.

 • Een gezonde leefstijl, als onderdeel van de deelopdacht Gezondheid en veiligheid

 • Aandacht voor kinderen in bijzondere situaties: bijvoorbeeld voor jonge mantelzorgers.

   

We zoeken

 • Een hbo-opgeleide professional.

 • Je hebt kennis van en voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren.

 • Je hebt ideeën bij wat de ontwikkeling van talenten en eigen kracht bij deze doelgroep vraagt.

 • Je hebt een signalerende functie en bezit coachende eigenschappen.

 • Je legt verbanden tussen jeugd en de leefomgeving en staat boven de partijen en problematiek.

 • Je bent flexibel inzetbaar.

 

 

De Driemaster koerst de drie hoofdthema’s van de maatschappelijke agenda van Kaag en Braassem:

Samen wonen, werken en leven. Onze inzet is inwoners te activeren en ondersteunen en met elkaar te verbinden op deze drie thema’s gebieden, die ook in relatie staan tot elkaar. Van teamleden voor de Driemaster verwachten we enerzijds een generalistische aanpak, anderzijds een eigen specialisme.

Als teamlid

onderschrijf je de visie van de Driemaster; bezie je klanten met een brede blik; heb je affiniteit met verslaglegging en cijfers en werk je planmatig; heb je oog voor het brede spectrum van de deelopdrachten en de samenhang en samenwerking, die dat vraagt; kun je zodoende verbanden leggen tussen de leefwereld van burgers en de institutionele wereld, tussen de verschillende maatschappelijke organisaties en tussen burgers; ben je in staat kwetsbare burgers in hun kracht te zetten; ben je een enthousiasmerende teamspeler.

We bieden

 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, conform schaal 8;

 • aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;

 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Informatie over deze functie kun je opvragen bij de projectleider Pauline Portegies, 06-18249178 of p.portegies@dedriemaster.nu of bij Floor van den Berg, senior preventiemedewerker jeugd 06-52415477 (f.vanden.berg@dedriemaster.nu). Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober as. via werving@participe.nu.

Deze vacature gaat gelijktijdig in en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten altijd voorrang op externe kandidaten.