Coördinator Dementie

Vita Amstelland heeft een vacature voor 12 uur per week voor een:

Coördinator Dementie

 

Dementie Vita Amstelland

Vita Amstelland biedt binnen haar brede pallet aan dienstverlening dagstructurering en ambulante ondersteuning aan voor mensen met dementie. Dit doen wij onder andere door middel van Ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn en een Odensehuis in Amstelveen.
Om deze processen beleidsmatig, inhoudelijk en professioneel met elkaar te verbinden en te versterken zijn we met enige spoed op zoek naar een coördinator Dementie. Deze persoon heeft een brede rol met onderstaande taken.

      Beleidsmatig

 • Opstellen jaarplan Dementie samen met team Ontmoetingsgroepen, integraal team en MT

 • Bijdragen aan visieontwikkeling en innovatie waarbij de praktijkkennis van medewerkers ten volle wordt benut

  Resultaat: Implementeren van beleid, zodanig dat Vita haar behaalt.

  Ontwikkeling & groei

 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe diensten op het gebied van dementie. O.a. afstemmen met medewerkers, andere teams, de doelgroep, netwerkpartners en burgers.

 • Initiëren en ondersteunen van deskundigheidsbevordering van professionals op het gebied van dementie d.m.v. o.a. scholing.

  Resultaat: professionals bevinden zich op het gewenste niveau en zijn in staat invulling te geven aan de doorlopende vernieuwende dienstverlening van Vita Amstelland.

  Personele zaken

 • Bijhouden van invalpoule van ongeveer 10 invalkrachten: volume, contracten, ziekteverzuim en aandacht voor persoonlijke omstandigheden in relatie tot beschikbaarheid

 • Bijhouden van de invalplanning voor alle Ontmoetingsgroepen en het Odensehuis Amstelveen

 • Bijhouden en stimuleren van specifieke scholing van de invalpoule

  Resultaat: Waarborgen van kwaliteit en continuïteit van de invalpoule.

  Financiële zaken

 • Regievoering over aanbesteding Wmo en inkoop Wlz.

 • Rapporteren en verantwoorden aan gemeenten, Z&Z en eventuele andere opdrachtgevers, inspecties etc.

 • Aanboren van andere financieringsbronnen

  Resultaat: zorgen dat Vita bestaande en nieuwe dienstverlening tegen aanvaardbare prijzen verwerft.

  Communicatie

 • Contact onderhouden met Alzheimer Nederland, Platform Odensehuizen Nederland, Alzheimer Centrum VUmc, Vrijwilligerscentrale Amstelland etc. Ofwel: de sociale kaart.

 • Organiseren van team overleggen Ontmoetingsgroepen

 • Deelnemen aan kanteloverleg, projectenoverleg en Vita brede overleggen

 • Faciliteren van intervisie

 • Afhandelen van klachten en complimenten

  Resultaat: Onderhouden en regelen van relevante contacten voor Vita Dementie.

  PR

 • Ontwikkelen van flyers, bijhouden website e.d.

 • Organiseren van bijeenkomsten en symposium.

 • Vertegenwoordigen van Vita Amstelland op bijeenkomsten (Innovatiemarkt, Alzheimer Café etc.).

  Resultaat: Leggen en onderhouden van contacten, zodanig dat de diensten bekend zijn bij stakeholders en potentiële klanten.
   

Vita Amstelland

Vita Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Binnen verschillende integraal werkende teams verlenen wij verschillende diensten op het gebied van Dementie, die klanten met deze progressieve aandoening en hun mantelzorgers ondersteunen.

 

Functie eisen

 • hbo-plus werk- en denkniveau;

 • Kennis op het gebied van de branche, het maatschappelijke speelveld, doelgroepen en relevante ontwikkelingen;

 • Kennis van procedures, plannen en de werkomgeving (beslissers en beïnvloeders) van de organisatie;

 • Kennis van de verschillende verdienmodellen en aanbestedings- en subsidietrajecten;

 • Kennis welke concurrenten / collega’s actief zijn op het lokale speelveld van de organisatie;

 • Pro-actief, analytisch en ondernemend in het signaleren en inspelen op (markt)ontwikkelingen, het vertalen hiervan in kansen voor nieuwe dienstverlening op het gebied van dementie;

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie, het luisteren, begrijpen en reageren op opdrachtgevers, het schrijven van rapportages en publicaties en het geven van advies;

 • Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van projecten binnen de organisatie;

 • Stressbestendig vanwege het psychisch belast kunnen worden met deadlines en problemen.

 

Overige informatie

Deze functie is ingeschaald in schaal 10 cao Sociaal Werk.

Informatie is verkrijgbaar bij Sjaak van der Linde (s.van.der.linde@vita-amstelland.nl of 06-46920618). Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 12 september as via werving@participe.nu. De selectie vindt plaats door het team Dementie i.s.m. directeur Sjaak van der Linde.