Sociaal Beheerder Team Noord

Ben jij op zoek naar een interessante en uitdagende stage bij de grootste welzijn en zorg organisatie van Amstelland?

 

Ben jij een mensen-mens en houd je van aanpakken? Dan vind je het waarschijnlijk erg leuk om ervaring op te doen in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers bij hun taken in een wijkcentrum!
Die taken zijn veelomvattend:

  • Goed gastheer-/gastvrouwschap

  • Diverse barwerkzaamheden

  • Informatiewinning

  • Licht onderhoudswerk

  • Licht schoonmaakwerk

  • Inrichten van zalen voor activiteiten

Daarnaast horen regelmatig overleg, voorraadbeheer en lichte administratie tot de taken van een stagiair.

Tijdens de stage leer je de balans te bewaken tussen het 'sociale klimaat' in een wijkcentrum en de 'ordentelijke bedrijfsvoering' ervan.

Flexibiliteit, stressbestendigheid, betrokkenheid, probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheidsgevoel zijn géén loze kreten in ons werk. Je zult ze nodig hebben!
Durf jij die uitdaging aan?

Kom dan bij Vita Amstelland stage lopen! Jij maakt dan deel uit van het integraal team “Noord” samen met collega’s: de sociaal beheerder, de maatschappelijk werker, de ouderenadviseur, de activiteitencoach en de wijkcoach. De sociaal beheerder is jouw stagebegeleider. Wij zorgen voor vakkundige begeleiding en een prettige leeromgeving.

Wij werken graag met MBO. MBO Hostess of Hotel is de  meest voor de hand liggende opleiding.

 

Vita Amstelland levert diensten op het gebied van psychosociale en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Uitgangspunt is dat iedere volwassene zolang en zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit zijn eigen perspectief aansluiting behoudt  met de samenleving.

Duur van de stage: minimaal 6 maanden

Stagevergoeding: € 140 euro per maand bij 36 uur.

Informatie en solliciteren

Informatie over deze functie kun je opvragen bij  Elena Nabatova , teamcoach Amstelveen, 0655778533 of e.nabatova@vita-amstelland.nl   Een gemotiveerde sollicitatiebrief kan tot uiterlijk 25 oktober as. via werving@participe.nu gestuurd worden.